30 de gener, 2008

Llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés

La nostra tercera lectura del curs arriba a la fi. El Llibre de meravelles és un poemari intens que, després de la lectura, hem de situar en el temps. Estellés és el gran poeta valencià del segle XX, sense menystenir els altres, alguns dels quals tingueren una veu poderosa i una influència quasi tan gran com el de Burjassot.

Hem de redactar una ressenya ampla, de vora dues planes, on deixem constància de les claus més importants del llibre i de l'autor, i la nostra impressió. No cal dir que en Internet en tenim molta informació a l'abast. Deixem ací alguns enllaços útils d'articles que aborden l'obra i la figura del poeta. Ens poden ser ben útils.
1.La difusió d'una veu poètica (Vicent Salvador)