04 de febrer, 2008

Història social de la llengua i delimitació de l'estàndard

L'assaig Història social i política de la llengua catalana (1996) és un estudi molt interessant on es recopilen de forma rigorosa els fets i les dades històriques que han configurat la realitat social de la nostra comunitat lingüística des dels orígens fins al segle XX. S'hi examinen els usos i els conflictes idiomàtics, les ideologies, els status socials de la llengua i el context polític que els condiciona, atès que la socialització dels habitants d'un territori sempre és motivada per factors extralingüístics i alhora produïda sobre sistemes lingüístics que es veuen afectats internament pel procés general. Al llibre es fa també una interpretació documentada i crítica de les relacions entre llengua, societat, cultura, ideologia i poder amb l'objectiu de superar la confusió provocada. Al costat dels fets que han imposat una dinàmica substitutòria, s'hi remarca la vitalitat sociolingüística. Tot i ser un llibre aparegut fa dotze anys, el trobem força útil i actual per a completar els continguts del curs. I si no teniu gaire temps, us recomanem, si més no, la lectura de dos resums dels manuals que ressenyem baix, així com dels articles de Gabriel Bibiloni, periodista i conegut investigador balear. Paga la pena.