12 de març, 2007

BASES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DE L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES

BASES SOCIOLINGÜÍSTIQUES DE L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES (Document word de 26 pàgines)
Els Programes d’Educació Bilingüe. El marc legal. El Disseny Particular del Programa d’Educació Bilingüe.
  1. Llengües i lleis: el marc legal de les comunitats autònomes bilingües.
  2. Implicacions de l’ordenament legal vigent en el sistema educatiu valencià.
  3. El Programes d’Educació Bilingüe.
  4. El Disseny Particular del Programa d’Educació Bilingüe a partir de l’ordenament legal.
  5. El Pla de Normalització Lingüística d’un centre educatiu.
  6. El requisit lingüístic.

Annex de documents