12 de març, 2007

L’ordenament jurídic en matèria de llengua. El sistema educatiu.

L’ordenament jurídic en matèria de llengua. La planificació lingüística. El sistema educatiu com a àmbit i com a eina de recuperació lingüística. (Document word de 25 pàgines)


Taula

 • I. La llengua i els diferents àmbits d’ús
 • II. El marc legal
 • II.1. La legislació en matèria de llengua a la Comunitat Valenciana
 • II.1.1. Marc general
 • II.1.2. Implicacions de l’ordenament jurídic al sistema educatiu valencià
 • II.2. L’ensenyament de la llengua pròpia a la resta de l’Estat espanyol
 • III. La planificació lingüística
 • III.1. Els models d’educació bilingüe
 • III.2. Els programes d’educació bilingüe al territori valencià
 • III.2.1. Els programes d’educació bilingüe enriquits en primària
 • IV. La normalització lingüística als centres de secundària
 • IV.1. Els espais d’intervenció
 • IV.2. El pla de normalització lingüística i el pla anual de normalització lingüística dins el projecte educatiu
 • IV.3. La normalització lingüística dins l’àmbit docent: el disseny particular del programa
 • IV.3.1. Concepte i abast
 • IV.3.2. L’anàlisi del context escolar
 • IV.3.3. Contingut, estructura i aplicació
 • V. Bibliografia