12 de març, 2007

EL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA ALS CENTRES EDUCATIUS

EL PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (document word de 10 pàgines)

Objectius:
  1. Conèixer què és el Pla de Normalització Lingüística, els seus objectius, així com els àmbits d’actuació on treballar.
  2. Confeccionar el Pla Anual de Normalització Lingüística del seu centre.