23 de gener, 2008

Seixanta conceptes de Sociolingüística

En la classe de demà dijous haurem de redactar un text expositivoargumentatiu que analitze una situació de convivència de dues llengües: el malai i l'anglés. Per a refrescar definicions i conceptes ja estudiats altres anys, així com per ampliar-ne el llistat, reproduïsc ací el treball del professor Vicent López que reuneix vora seixanta explicacions de termes coneguts i de nous. A més, s'inclou a la part inferior de la barra lateral un text nou que aborda el tema de les actituds i els prejudicis lingüístics, acompanyat d'un seguit d'exercicis per practicar el comentari breu. Podeu baixar-vos sense pena aquest material de gran utilitat. I cal començar a repassar tot aquest temari.