19 de novembre, 2007

Inici del curs superior 2007-08

Aquest dimarts 20 de novembre iniciem el curs de nivell 3 que finalitzarà amb l'examen del 12 d'abril de 2008. Constarà de 30 sessions de dues hores i mitja (amb descans inclòs), que sumen un total de 75 hores.
El llibre de text bàsic que farem servir és Valencià superior, de l'editorial Castellnou, de Núria Brugarolas i altres cinc autors. Cal comprar-lo i convé adquirir també el solucionari dels exercicis per a poder autocorregir-se'ls i avançar amb rapidesa.
Es recomanen dos llibres més: Consultor gramatical, de l'editorial Tabarca, per a practicar més detalladament i de forma autònoma tots els aspectes d'ortografia i morfosintaxi corresponents al nivell superior. A més, recomanem el llibre Panorama d'història de la llengua, d'Antoni Ferrando i Miquel Nicolas, de Tàndem Edicions, per tal de preparar aquest apartat de la programació. Pel que fa a la Història de la Literatura, malgrat que el llibre de text que farem servir aporta prou documentació per a treballar-la, serà necessari ampliar aquest apartat amb l'elaboració de treballs i exposicions orals que l'alumnat presentarà al llarg d'aquest curs.


Hi ha, també, cinc lectures obligatòries sobre les quals gira una de les preguntes de l'examen. Les hem temporalitzat per a unificar els terminis en què han d'estar llegides i els treballs elaborats al seu voltant:


  1. Eiximenis, Francesc: Prosa, Editorial Teide (desembre)

  2. Castellanos, Jordi (editor): Antologia de contes modernistes, ed. 62 (Nadal)

  3. Piera, Josep: Jo sóc aquest que em dic Ausias March, ed. 62 (gener)

  4. Estellés, Vicent Andrés: Llibre de meravelles, ed. 3 i 4 (febrer)

  5. Fuster, Joan: Diccionari per a ociosos, ed. 62 (març)
Esperem que les classes resulten profitoses i que tingueu un bon començament. De vegades s'ha d'aplicar aquella màxima llatina que diu: Finis origine pendet, la fi depén del començament.