01 de desembre, 2008

Com escriure un text

Entre la nombrosa bibliografia al voltant de la redacció de textos es troba un quadern de pràctiques de llengua publicat fa dotze anys i que continua sent un espècie de tractat pràctic per a generar idees, estructurar-les i expressar-les de manera coherent i cohesionada, clara i eficaç. Aquestes estratègies són útils en textos que pretenen explicar treballs escolars, informes, etc. Quan s'acaben de completar els exercicis (al llarg de 66 pàgines, amb solucionari), un és capaç de redactar escrits diversos amb intencions distintes.

Aquest "curs de redacció", de nivell mitjà, s'estructura en les parts següents:
  1. La planificació: circumstàncies prèvies a l'escriptura del text, creació d'idees, ordenació, estructuració del text
  2. La redacció: paràgrafs, puntuació, connexió, frases i mots
  3. La revisió: construccions sintàctiques clares, evitar repeticions i tics lingüístics
  4. La presentació: títols, tipus de lletra, la cursiva
Com escriure un text, de Vicent Mas, n. 7 de la col·lecció Pràctiques de Llengua en Tàndem edicions, és una proposta molt útil per a les persones que tenen dificultats per a enfrontar-se al full blanc a l'hora de fer treballs i exàmens en valencià. L'han fet servir alumnes de secundària i batxillerat amb bons resultats. El recomanem.